Circulars

Branch Name Subject/Title
Document Type
Circular Number
Date
  (mm/dd/yyyy)
 
Sr. No.BranchCircular DateCircular No.Subject/Title DownloadsDocument Type
1 ARTD-2 02/03/2020 વહસ-૧૦૨૦૧૮-૩૮૬-વસુતાપ્ર-૨ માન. મંત્રીશ્રીઓ અને અધિકારીશ્રીઓના કામગીરી સમયનું આયોજન તેમજ તેને આનુષાંગિક અન્ય સૂચનાઓ અંગેની કાર્યપધ્ધતિ બાબત. kamgiri-ayojan-circular-02032020.pdf
(2 MB)
Circular
2 RTI Cell 11/10/2019 વવઅ/ ૧૦૨૦૧૯/ ૯૩૭/ આરટીઆઇસેલ માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ ના અસરકારક અમલ માટે જરૂરી સૂચનાઓ પરિપત્રિત કરવા બાબત. RTI-CELL-11-10-2019.pdf
(2 MB)
Circular
3 RTI Cell 31/07/2019 Circular-2019 આયોગની સમક્ષ આવેલ ફરીયાદ નં. ૦૨૭૭ – ૨૦૧૮ બાબત. 0277-31-07-2019.pdf
(2 MB)
Circular
4 RTI Cell 31/07/2019 Circular-2019 આયોગની સમક્ષ આવેલ ફરીયાદ નં. ૦૬૬૦ – ૨૦૧૮ બાબત. 0660-31-07-2019.pdf
(3 MB)
Circular
5 RTI Cell 17/07/2019 પીએડી-૧૦-૨૦૧૯-૭૯૪-આર.ટી.આઇ.સેલ માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ અન્વયે દરેક જાહેર સત્તામંડળના “પ્રો-એકટિવ ડીસક્લોઝર “ નું ઇન્સ્પેકશન-કમ-ઓડીટ કરવા બાબત. 17-07-2019.pdf
(2 MB)
Circular
6 ARTD-4 Branch 28/05/2019 પીજીપી/ ૧૦૨૦૧૯/૩૧૭/વસુતાપ્ર-૪ ભારત સરકારના પી.જી પોર્ટલ અંતર્ગત લોકફરીયાદ અંગે કરવાની કાર્યવાહી બાબત PG-Portal-Circular-29-05-2019.pdf
(597 KB)
Circular
7 ARTD-1 16/05/2019 પરચ-૧૦૨૦૦૫/જીઓઆઇ-૩૭/વસુતાપ્ર-૧(ભાગ-૨) રેકર્ડ નિભાવ અને જાળવણી અંગેની સુચનાઓ બાબત. 16052019.pdf
(2 MB)
Circular
8 RTI Cell 09/05/2019 મહત-૧૦૨૦૧૫-૨૦૧-આરટીઆઈ સેલ માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ની કલમ-૪ અન્વયે દરેક જાહેર સત્તામંડ્ળના પ્રોએકટીવ ડીસ્ક્લોઝર અદ્યતન કરવા બાબત 05-9-5-2019.pdf
(1 MB)
Circular
9 RTI Cell 30/03/2019 વહસ-૨૦૦૫-૪૫૦-આરટીઆઈ સેલ માહિતી (મેળવવાના) અધિકારના કાયદા/ નિયમ હેઠળ અરજી ફી તથા અન્ય ચાર્જીસનિ થયેલ આવક અંગેનું બજેટ સદર બાબત. 06-30-3-2019.pdf
(2 MB)
Circular
10 RTI Cell 16/02/2019 વવઅ-૧૦૨૦૧૮-૧૯૯૮-આર​.ટી.આઇ. સેલ​ ગુજરાત માહિતી આયોગના સમક્ષની સુનાવણીમાં જવાબદાર અધિકારીએ હાજર રહેવા બાબત. Binder1.pdf
(1004 KB)
Circular
11 RTI Cell 16/02/2019 વવઅ-૧૦૨૦૧૮-૧૯૯૮-આર​.ટી.આઇ. સેલ​ માહિતિ નો અધિકાર અધિનિયમ​-૨૦૦૫ ની કલમ​-૪ અન્વયે દરેક જાહેર સત્તામંડળના પ્રોએક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર અદ્યતન કર​વા બાબત​. Binder2.pdf
(1 MB)
Circular
12 RTI Cell 16/02/2019 વવઅ-૧૦૨૦૧૮-૧૯૯૮-આર​.ટી.આઇ. સેલ​ માહિતિ નો અધિકાર અધિનિયમ​-૨૦૦૫ હેઠળ દાખલ થતી પ્રથમ અપીલો બાબત​. Binder3.pdf
(1 MB)
Circular
13 ARTD-4 Branch 07/01/2019 આરસીપીએસ-૧૦૨૦૧૬-૬૯૨-વસુતાપ્ર-૪ ગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરીકોનો અધિકાર) અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અંતર્ગત સેવા પુરી પાડનાર અધિકારી / મુકરર અધિકારીઓ, ફરીયાદ નિવારણ અધિકારી વિગેરેના નામ-સરનામાનાં ડીસ્‍પ્‍લે બોર્ડ મુકવા અંગે Artd-4-07012019.pdf
(923 KB)
Circular
14 ARTD-2 07/01/2019 વહસ-૧૦૨૦૧૯-૦૭-વસુતાપ્ર-૨ સંસદસભ્યો/ધારાસભ્યોના પત્રો અંગે કરવાની કાર્યવાહી બાબતે સુચનાઓ. mpmla-paripatr-07012019.pdf
(2 MB)
Circular
15 RTI Cell 14/12/2018 પરચ-૧૦૨૦૧૮-૧૫૨૭- આરટીઆઇ સેલ માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી મેળવવાની અરજી પરત્વે અરજદાર દ્વારા રજુ કરવામાં આવતા બી.પી.એલ. રેશનકાર્ડ અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત. Circulars-12-17.pdf
(83 KB)
Circular
16 RTI Cell 05/12/2018 પરચ-૧૦૨૦૧૮-૧૫૨૭-આરટીઆઇસેલ માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી મેળવવાની અરજી પરત્વે અરજદાર દ્વારા રજુ કરવામાં આવતા બી.પી.એલ. રેશનકાર્ડ અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત. 5-12-2018.pdf
(1 MB)
Circular
17 ARTD-2 05/10/2018 વહસ-૧૦૨૦૧૮-૩૬૬-વસુતાપ્ર-૨ માન.સંસદસભ્યશ્રી/ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે સરકારી અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીઓના વ્યવહાર તેમ જ તેમના પત્રો અંગે કરવાની કાર્યવાહી બાબતે સૂચનાઓ. 05-10-2018.pdf
(1 MB)
Circular
18 ARTD-1 29/06/2018 પરચ-૧૦૨૦૧૮-૩૪૫-વસુતાપ્ર-૧ રાજ્યની સરકારી કચેરીઓમાં નાગરિકોની સુવિધા માટે હેલ્‍પ ડેસ્‍કની સુવિધા ઉપલબ્‍ધ કરવા બાબત. HELPDESK-29062018.pdf
(1 MB)
Circular
19 ARTD-2 29/05/2018 વહસ-૧૦૨૦૧૮-૨૫૧-વસુતાપ્ર-૨ ફાઈલોના નિકાલની કામગીરી ઝૂંબેશ સ્વરૂપે હાથ ધરવામાં આવે. 29-05-2018.pdf
(38 KB)
Circular
20 ARTD-2 28/05/2018 તસસ-૧૦૨૦૧૮-૨૬૮-વસુતાપ્ર-૨ તાલુકા સંકલન સહ ફરીયદ સમિતિઓની બેઠક નિયમિત મળવા અંગે અને કાર્યવાહી નોંધ સંબંધિતોને સમયસરની મળવા અંગે 28-05-2018.pdf
(50 KB)
Circular
12345
Go Top